Observa bien còmo baila, ella tambièn anda en esa ♫ -